Hea tennisesõber,

osaledes turniiril Saja Tennisemängija metsa „Lörts 2020“ ehk pikapäeva lõppvõistlustel iga käpa paarismängus, võid arvestada järgmise korraldusega.

Turniir toimub laupäeval, 24. oktoobril Airok tennisekeskuses. Alagruppide kokkusaamine on kell 11.45 väljaku nr 1 ees fuajees, kus kella 14.30 paiku ka lõunalaud kaetakse. Finaalturniir algab poolfinaalidega hiljemalt kell 16.00 ja finaalmängu jaoks on aega kuni kella 17.30-ni. Alagruppide koosseisud ja võistluspäeva ajakava teeme teatavaks hiljemalt reedel, 23. oktoobril. Osavõtjaks registreerimise tähtaeg on esmaspäeval, 19. oktoobril ja registreeruda saab ka varumängijaks või üksikutel piisavalt põhjendatud juhtudel ka kinnitamata (ootel) osavõtjaks.

Turniiril on kohti kuni 18 osavõtjale ja osavõtumaks on kuni 20 €. Alagruppidesse pääsevad registreerimisaja järjekorras ja arvestatava paarismängu taseme juures kõigepealt Tennise Kontakti aktiivsemad kasutajad (5+ treeningut Tennise Kontaktis peale eelmist paarismängu turniiri STM „Sula 2020“), kes hiljemalt 19. oktoobriks enda osavõtumaksu arvelduskontole EE542200221010005308 Andres Sulling Swedpangas selgitusega „pikapäeva lõppvõistlused“ üle kannavad või kelle Tennise Kontakti saldo piisavalt plussis on. Seejärel pääsevad vabaks jäänud kohtadele need turniirist osa võtta soovijad, kes on viimase aasta jooksul mõnest STM turniirist osa võtnud. Alla 18 sellise osa võtta soovija või osavõtumaksude mittelaekumise korral kutsutakse registreerimisaja järjekorras turniirist osa võtma neid registreerimisel ootele jäänud osa võtta soovijaid, kes oma kontaktandmed Tennise Kontakti üles on pannud või edastanud need turniiri toimkonnale aadressil tennisekontakt „at“ lists ttu ee ega ole peale mõnele STM turniirile registreerumist teatanud enda mitteosalemisest peale registreerimistähtaega. Kui seejärel vabu kohti üle jääb, siis vajadusel täidetakse need turniiri toimkonna poolt täiendavate tennisesõpradega. Esmakordselt STM turniiridest osa võtta soovija jaoks jätab turniiri toimkond endale õiguse pakkuda kohta väljaspool järjekorda. Soovi korral võib turniiri toimkond huvitavatele vastastele veel kuni 5 „wild card“ kohta välja pakkuda.

Turniir peetakse kombineeritud süsteemis - algul mängitakse ringsüsteemis ja seejärel karikasüsteemis, sarnaselt ATP aastalõputurniiriga. Alagruppide suurus sõltub osavõtjate arvust (6-7 paari korral mängitakse ühes, muidu kahes alagrupis). Mängud peetakse ühes setis ja vajadusel ka turniiri edenemisele vastavalt algseisult. Finaalturniir algab poolfinaalidega ja toimub ka 3. koha mäng. Igas geimis mängitakse seisu 40-40 korral otsustav punkt ja võiduks peab üks paar võitma seti vähemalt kahegeimise eduga, kuid seisul 6-6 mängitakse kiire lõppmäng. Kiire lõppmäng käib 7 punktini, kuid võiduks on vajalik vähemalt kahepunktine vahe. Mitte eriti kiired lõppmängud lõppevad otsustava punktiga seisul 13-13.

Pöörame suurt tähelepanu seisakute vältimisele mängude edenemises jt ajalise kokkuhoiu võimaluste ärakasutamisele, nii et võistluspäev üle broneeringute pikaks ei veniks. Soojendusajaga jääme akad. veerandtunni, võimalusel 10 min piiresse. Kui paare on 7 või 9, siis mängitakse esimene mäng ära juba enne esimest mängude vooru. Kui paare on 9, siis algab ühe paari soojendus pärast esimest mängude vooru, kuid võimalusel osaliselt juba enne esimese vooru soojendusi (3 paari väljakul, kui sobib). Oluline on pärast esimest mängu kõigi järgnevatega ilma soojenduseta alustada ja ajakavas hilisemate seisakute vältimiseks soojenduste ja mängude ajastusest kinni pidada. Viimase võimaluse korras võib viimaste alagrupimängude asemel kiireid lõppmänge teha ja arvesse läheb paaritu arv esimest, etteantud aja jooksul (ajatennis).

Ajalise puudujäägi tekkides võib turniiri peakohtunik kavakindluse tagamiseks kehtestada alustamata mängudes seti algseisuks 1-1 või ajalise ülejäägi tekkides võtta kasutusele kaotusringid. Nihutatud algseisu reegel võib rakenduda suvalisel hetkel, aga kõige tõenäolisemalt alagrupimängude poole peal järelejäänud alustamata mängude, vajaduse korral ka poolfinaalide ja 3-nda koha mängu, kuid mitte finaali jaoks. 14 osavõtja korral on seti algseis algusest peale 1-1.

Kavakindluse tagamisel, alagruppide moodustamisel jt korralduslike otsustuste tegemisel lähtume turniiri kõige otstarbekama korralduse põhimõttest - püüame jääda seti algseisu 0-0 juurde ja moodustada võimalikult võrdse suuruse ja alagrupisiseselt paaride võimalikult võrdsete mängutasemetega alagrupid, mis oleksid nii suured, et turniiri kestus jääks max 5-6 tunni piiresse. Suhteliselt algajatele osa võtta soovijatele turniirist osavõtu võimaldamiseks võib turniiri toimkond kasutusele võtta nõrgema mängutasemega alagrupi, millest pääseb edasi poolfinaalidesse vaid parim paar ja teisest alagrupist siis vastavalt 3 paremat paari. Igal osavõtjal individuaalselt võivad olla erinevad eelistused, kuid turniiri kõige otstarbekama korralduse määrab see, mida eelistab Saja Tennisemängija metsa partnerkonna enamus.

Alagrupid moodustame eelkõige STM „Lörts 2019“ tulemuste alusel või kes seal ei osalenud, siis STM „Sula 2019“, TTÜ „Kevad 2018“ jne eelnevate STM/TTÜ seeria paarismängu võistluste tulemuste alusel, kuid vigastuste jt mängutaseme kindlaksmääramist raskendavate asjaolude korral vastavalt turniiri peakohtuniku hinnangule niisuguste tulemuste tõlgendamisel. Kelle mängutase on vahepeal oluliselt muutunud, see võiks sellest teada anda osavõtjaks registreerumisel ja turniiri toimkond siis ka võimaluse korral sellega paaride võimalikult võrdsete alagrupisiseste mängutasemeteni jõudmiseks arvestab.

Sõltuvalt alagruppide suurusest ja mängude edenemisest võib tekkida vajadus veel täiendavategi muudatuste järele turniiri korralduses. Kui paare on 6-7, siis jääb finaalturniir ära ja tuleb lihtsalt üks suur alagrupp läbi mängida. Sõltumata osavõtjate arvust võib arvestada kerge toitlustusega 2-3 EUR eest paarilise kohta.

Turniiri juhib peakohtunik, kes juhindub käesolevast juhendist ja tennise võistlusmäärustest. Kui turniiriga seoses tekib vaidlusküsimusi, millele nimetatud dokumendid vastust ei anna, lahendatakse need turniiri toimkonna poolt, mille otsus on lõplik. Turniiri peakohtunik on Andres Sulling ja turniiri toimkonda kuuluvad veel Kaia Kuusler, Kaidor Kaasik, Merike Malberg ja Muhammad Naveed Iqbal.

Kui 19. oktoobril on osavõtjaks registreerunud vähem kui 12 osa võtta soovijat, siis turniir ei toimu ja turniiri ärajäämisest teatatakse hiljemalt kolmapäeval, 21. oktoobril. Kes pääseb turniirist osa võtma kellegi loobumise tõttu, selle otsustada jääb, kas tagastada loobujale osavõtumaks või mitte. Täiendavat tähelepanu pöörame sellele, et COVID-19 ei osaleks, nii et häirete korral tervisega paluks kohe korraldustoimkonnaga ühendust võtta.

Vahelduvat suusailma ja tasavägiseid kohtumisi metsa iga käpa paarismängus!

Saja Tennisemängija metsa „Lörts 2020“ toimkond

5345 0999 (Kaia)
5392 5767 (Kaidor)
528 1639 (Merike)
5660 2170 (Naveed, in English and Urdu for visiting students and staff)
tennisekontakt „at“ lists ttu ee (Andres)